xe-chuyen-dung-naffcao.png

MEDICAL

NAFFCO supplies medical products for practitioners in Dubai and the Middle East region. Our ambulances, mobile medical units and mass casualty & emergency support vehicles will enable you to save lives quickly and provide a high level of medical care.  

Well-equipped ambulances are a medical investments that will make a real difference. Your ambulance driver and ambulance technician will find that NAFFCO’s ambulance for sale will aid them in emergencies.

Y KHOA

NAFFCO cung cấp các sản phẩm y tế cho các học viên ở Dubai và khu vực Trung Đông /Bắc Phi. Xe cứu thương, các đơn vị y tế di động và phương tiện hỗ trợ khẩn cấp & thương vong hàng loạt của chúng tôi sẽ cho phép bạn cứu sống nhanh chóng và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế ở mức độ cao.

Xe cứu thương được trang bị tốt là một khoản đầu tư y tế sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự. Tài xế xe cứu thương và kỹ thuật viên cứu thương của bạn sẽ thấy rằng xe cứu thương NAFFCO sẽ hỗ trợ họ trong trường hợp khẩn cấp.

XEM VIDEO: