giai-phap-cong-nghiep-naffco.png

SAFETY & RESCUE

We supply a superb range of safety and rescue products for firefighters and emergency response units across Dubai and the MENA region. Our fire prevention products will enable your emergency teams to combat dangerous situations in a safe manner. NAFFCO’s solutions will also improve the overall safety of your property.

If you are an employer, it is crucial that you ensure fire safety in the workplace is adhered to with training and equipment. In addition to providing fire safety products, we also supply training on workplace fire facts, fire safety issues and fire safety regulations for schools.

AN TOÀN & NGHIÊN CỨU

Chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm an toàn và cứu hộ tuyệt vời cho lính cứu hỏa và các đơn vị ứng phó khẩn cấp trên khắp Dubai và khu vực Trung Đông / Đông Bắc. Các sản phẩm phòng cháy của chúng tôi sẽ cho phép các đội cứu hỏa cứu hộ của bạn chống lại các tình huống nguy hiểm một cách an toàn. Các giải pháp của NAFFCO cũng sẽ cải thiện sự an toàn chung cho tài sản của bạn.

Nếu bạn là chủ nhân, điều quan trọng là bạn phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc được tuân thủ với được đào tạo và có thiết bị. Ngoài việc cung cấp các sản phẩm an toàn phòng cháy chữa cháy, chúng tôi cũng cung cấp đào tạo về các sự kiện cháy nổ tại nơi làm việc, các vấn đề an toàn về hỏa hoạn và các quy định an toàn về hỏa hoạn cho các trường học.

XEM VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=093AujzoPxc&t